اهم فعالیت‌های کانون جهادگران از 1402/4/25 تا 1402/11/15

2/12 1
خلاصه

اهم فعالیت‌های کانون جهادگران از 1402/4/25 تا 1402/11/15

بسمه تعالی

اهم فعالیت‌های کانون جهادگران از 1402/4/25 تا 1402/11/15 


 

 در سومین شورای مرکزی در تاریخ 25/4/1402 اولویت‌های کانون مطرح و به قرار ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

الف- توسعه فعالیت‌های جهاد آرمان به عنوان بازوی اقتصادی و اجرایی کانون جهادگران با رویکرد کارگزاری، عامل چهارم مشاوره و نظارت.

ب- توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و تقویت مجمع خیرین آبخیزداری

ج- توسعه فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال در مناطق روستایی و عشایری و راه‌اندازی گروه‌های مشاور، اشتغال و کاریابی

د-  کمک به فعال نمودن کانون استان‌ها

ه‍ - تهیه نقشه راه و الگوی توسعه روستایی و عشایری

و- کمک به پیشرفت اهداف و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی

ز- گسترش تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف کانون

ح- فعال کردن سایت کانون و سامانه اطلاع رسانی

ط- پایش و ارزیابی برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون

  1.  در جلسه مورخ 8/5/1402 شورای مرکزی  ۶ کارگروه تخصصی به عنوان اتاق فکر در شورای مرکزی تصویب و مقرر شد اعضای محترم شورای مرکزی در تحقق اهداف کانون و اجرایی نمودن اولویت‌های کانون مشارکت نمایند.

کارگروه‌های تخصصی 6 گانه به شرح زیر تصویب شد:

 الف- کارگروه تخصصی بررسی و ارائه راهکارهای توان افزایی و خدمت به اعضاء و جهادگران با مسئولیت آقای منصور خاکی

ب- کارگروه تخصصی بررسی و ارائه راهکارهای خدمت به مناطق محروم و روستایی با اولویت بخش کشاورزی با مسئولیت آقای جلالی

ج- کارگروه تخصصی بررسی و ارائه راهکارهای تقویت شرکت جهادآرمان سازندگی با مسئولیت آقای شاهرخی

د- کارگروه تخصصی بررسی و ارائه راهکارهای تقویت صندوق قرض الحسنه جهادگران با مسئولیت آقای حاج اکبری

ه‍ - کارگروه تخصصی بررسی و ارائه راهکارهای ترویج مدیریت جهادی با مسئولیت آقای امانپور

و- کارگروه تخصصی بررسی و ارائه راهکارهای تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی و تشکل‌های مردمی با مسئولیت آقای منصور خاکی

  1.  برخی کارگروه‌های تخصصی در راستای اهداف تشکیل فعالیت‌هایی داشته‌اند که مقرر شد برای تبئین آنها در دستور کار جلسات آتی شورای مرکزی قرار گیرد. برخی از کارگروه‌ها نیز خروجی قابل ذکری نداشته‌اند لکن به صورت فردی اعضای محترم شورای مرکزی در راستای پیشبرد برنامه‌های کانون تلاش و فعالیت‌هایی داشته‌اند.
  2.  در خصوص عملکرد بند۱ در جهت پیگیری اولویت‌های کانون اقداماتی صورت گرفته که اهم آنها عبارتنداز:

الف- به منظور تقویت فعالیت‌های شرکت جهاد آرمان و گرفتن پروژه‌هایی برای کار، پیگیری‌هایی از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع، سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج، معاونت امور دام و... انجام گرفت که گزارش اقدامات شرکت در جلسه آتی شورای مرکزی توسط هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارائه می‌گردد.

ب- در خصوص توسعه فعالیت‌های آبخیزداری با کمک گرفتن از شورایعالی جهاد سازندگی و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری مبلغ 6/41 میلیارد تومان در رابطه با آبخیزداری 4/39 میلیارد تومان به لایروبی و احیای قنوات به تعدادی از استان‌ها تخصیص یافت و جناب آقای مهندس آزاد با توجه به محدودیت‌هایی که داشتند در خصوص تقویت خیرین آبخیزداری اقداماتی را به عمل آورده اند.

ج- نسبت به تهیه نقشه راه و الگوی توسعه و پیشرفت روستایی اقدام و به تصویب شورای مرکزی رسید. در این طرح علاوه بر تعیین اهداف توسعه روستایی، چالش‌های موجود و راهبردهای توسعه روستایی و عشایری تعیین گردید. ضمناً نظر شورای مرکزی در خصوص اجرای بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم در خصوص تعیین متولی برای توسعه روستاها و مناطق عشایری به صورت مبسوط تهیه و به مراجع ذیربط ارائه گردید. که به صورت جداگانه به استحضار اعضای محترم می‌رسد. 

د- در خصوص فعال شدن کانون استان‌ها با برگزاری انتخابات جدید شورای کانون استان‌ها و ورود برخی نیروهای تازه نفس و با انگیزه، امید است در کانون استان‌ها تحولات مثبتی صورت پذیرد.

ه‍ - در خصوص پیگیری مشکلات اعضاء و جهادگران برخی از اقداماتی که منجر به نتایجی گردیده به صورت زیر می‌باشد:

  1.  پیگیری رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن جهادگران در شمال و شرق تهران که حدود ۲۰ هزار نفر از جهادگران درگیر می‌باشند که از سال ۸۷ به دستور مقام معظم رهبری به فضای سبز اختصاص یافته و فرموده‌اند که معوض به آنها داده شود و تاکنون به نتیجه نرسیده و امید است با پیگیری‌های کانون از طریق دفتر معظم له و تلاش های دولت و مجلس این مشکل در آینده نه چندان دور مرتفع گردد. جلسات متعددی در مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی برای حل این مشکل برگزار گردیده است.
  2.  در خصوص تبعیضات در پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان جهاد کشاورزی در مقایسه با برخی از دستگاه‌های اجرایی، در مجلس شورای اسلامی رایزنی‌هایی با اعضای محترم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به عمل آمد که با توجه به محدودیت‌های منابع تغییرات محدودی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین صورت گرفت.

و- در خصوص کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های جهاد کشاورزی اقدامات فراوانی انجام گرفت که  اهم آنها بدین قرار می‌باشد:

  1.  پیشنهاداتی که در خصوص توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم در برنامه هفتم به تصویب شورای مرکزی رسیده بود در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد پیگیری قرار گرفت و برخی از پیشنهادات مورد توجه قرار گرفت.
  2.  اصول پیشرفت و تحول در بخش کشاورزی و محورهای توانمندسازی کشاورزان و بهره‌برداران و اولویت‌های بخش کشاورزی بررسی و در قالب مصوبات شورای هماهنگی سه کانون به وزیر محترم جهاد کشاورزی ارائه گردید.
  3.  چگونگی فعال شدن مراکز خدمات جهاد کشاورزی بررسی و حاصل آن به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردید.

ز- در خصوص فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال و راه‌اندازی گروه‌های مشاور اشتغال و کاریابی با توجه به توافقنامه جهادگران و خانه تعاونگران ایران در سال گذشته که به امضاء طرفین رسید به دلیل عدم انگیزه استان‌ها در دو مجموعه مورد استقبال قرار نگرفت و خروجی قابل ذکری نداشت. لکن از طریق منظومه‌های بنیاد مسکن که علاوه بر طرح هادی و مقاوم سازی مسکن در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی روستاها نیز ورود پیدا کرده‌اند. جلساتی را برای توجه بیشتر به موضوع اشتغال که کلید اصلی فقرزدایی و درآمدزایی است و ایجاد انگیزه برای ماندن جوانان در روستاهاست. تاکید شد که به حمدلله این موضوع در برخی از منظومه‌های روستایی جایگاه خود را تقویت کرده است.

ح- سایت کانون و کانال‌های مرتبط در پایگاه اطلاع رسانی ایتا نسبتاً فعال می‌باشد و برای فعالتر کردن آن و زمینه سازی برای مشارکت اعضاء و جهادگران نیاز به کار و اجرای برنامه‌های موثرتر می‌باشد.

ط- در خصوص برگزاری جلسات منطقه‌ای و یا حضور اعضای محترم شورای استان‌ها در شورای مرکزی نیز بررسی‌هایی به عمل آمد لکن به دلیل محدودیت‌های مالی، اجرای آن به زمان مناسب موکول گردید. ضمناً تعدادی از مدیران استان‌های نزدیک به تهران زحمت کشیدند و با حضور در جلسات شورای مرکزی گزارشی از اقدامات کانون استان‌ها را ارائه نمودند. البته پیشنهادی مبنی بر حضور مجازی مدیران استانی در جلسات شورای مرکزی هست که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

ی- در خصوص توسعه فعالیت‌های صندوق قرض الحسنه، آیین نامه صندوق قرض الحسنه جهادگران تدوین و به تصویب شورای مرکزی رسید لکن در خصوص تمرکز حساب‌های قرض الحسنه که از الزامات این آیین نامه هست و به لحاظ مالیاتی برای کانون استان‌ها و مرکز می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. توفیقات مناسبی نداشته‌ایم که امید است در آینده نزدیک با همکاری مدیران کانون استان‌ها این موضوع محقق گردد ضمناً تقویت بنیه صندوق‌ها با توجه به بالا رفتن نرخ سود بانکی و نیاز اعضاء موضوع مهمی است که نیاز به تلاش و پیگیری مستمر دارد.