گالری


برنامه یک فنجان چای (مهمان آقای اسکندری)
گردهمایی مدیران کانون جهادگران استانها بندرعباس
گردهمایی مدیران کانون استانها دی ماه 1389
نمایشگاه محصولات کشاورزی غرفه کانون جهادگران
مجمع عمومی کانون 1398
مجمع عمومی کانون 1398
مجمع عمومی کانون 1398
مجمع عمومی کانون 1392
مجمع عمومی کانون 1391
مجمع عمومی کانون 1391
مجمع عمومی کانون 1391
مجمع عمومی 1390
مجمع عمومی 1388
مجمع عمومی کانون 1387 سالن هفتم تیر
شورای مرکزی و معاونین کانون 1396
جلسه شورای مرکزی 1393
حسینیه جماران خرداد 1391
حرم امام خمینی (ره) خرداد 1391
جلسه شورای مرکزی آبان 1390 (مشهد مقدس)
کانون