گالری


مجمع عمومی 1387
مجمع عمومی 1387
مجمع عمومی 1387
اولین گردهمایی مدیران کانون جهادگران استانها 1387
گردهمایی مدیران کانون جهادگران استانها بندرعباس
مجمع عمومی 1391
مجمع عمومی 1391
مجمع عمومی 1393
مجمع عمومی 1398
مجمع عمومی 1398
زنده یاد جهانبخش یلوه ای مدیر کانون استان کرمانشاه
نمایشگاه محصولات کشاورزی غرفه کانون جهادگران
کاشت پاجوش نخیلات در سطح پنج هکتار با هزار اصله
کاشت هندوانه دیم در پخش سیلاب انارک شهرستان نایین