ثبت نام داوطلبین عضویت در کانون استان

2/8 22
خلاصه

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم کانون جهادگران جهادسازندگی استان میرساند که انتخابات هفتمین دوره شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی استانها در روز پنجشنبه مورخ 30/9/1402 و کاون ستاد وزارت، سازمانها و موسسات تابعه روز سه شنبه 28/9/1402 برگزار می شود.

آگهی ثبت نام داوطلبین عضویت در هفتمین دوره

شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی استان


 

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم کانون جهادگران جهادسازندگی استان میرساند که انتخابات هفتمین دوره شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی استانها در روز پنجشنبه مورخ 30/9/1402 و کانون ستاد وزارت، سازمانها و موسسات تابعه روز سه­ شنبه 28/9/1402  برگزار می شود.

از جهادگران عزیز داوطلب عضویت در شورای مذکور دعوت می شود. حداکثر تا 12/9/1402 با در دست داشتن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در شهرستان ها به دفاتر نمایندگی کانون جهادگران و در مرکز استان به دفتر نمایندگی کانون جهادگران جهاد سازندگی استان مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز:

- تصویر تمام صفحات شناسنامه

- تصویر کارت ملی

- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

- فرم تکمیل‌شده درخواست عضویت در شورا

- فرم تکمیل‌شده سوابق متقاضی (رزومه)

- برنامه پیشنهادی و اولویت‌های کاری متقاضی در شورای کانون استان

تبصره: تصویر مدارک ذکرشده در این ماده توسط هیأت اجرایی استان با اصل مدارک تطبیق داده می‌شود.

شرایط عضویت در شورا:

  1. دو سال سابقه عضویت در کانون
  2.  مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر با 10 سال سابقه کار و یا دیپلم با 20 سال سابقه کار و یا پنج سال سابقه مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی
  3. امکان حضور منظم و فعال در جلسات شورا

         هیئت اجرایی انتخابات             

شورای کانون جهادگران جهاد سازندگی استان

 

دریافت برگ ثبت نام