مصاحبه مدیرعامل کانون جهادگران در برنامه چله اقتدار

2/7 6
خلاصه

مصاحبه مدیرعامل کانون جهادگران در برنامه چله اقتدار در هفته دفاع مقدس

از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید

https://www.aparat.com/v/gAMom