اطلاعیه انجام خدمات مشاوره اشتغال و کاریابی برای اعضاء

2/2 9
خلاصه

اطلاعیه انجام خدمات مشاوره اشتغال و کاریابی برای اعضاء

بسمه تعالی


بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم کانون جهادگران جهاد سازندگی می رساند به موجب توافق­نامه­ ی فیمابین کانون جهادگران و خانه تعاونگران ایران، انجام خدمات مشاوره اشتغال و کاریابی برای اعضاء خانواده کانون جهادگران با شرایطی مناسب فراهم گردیده است.

لذا کلیه جهادگرانی که در خانواده آنها افراد جویای کار می باشند، می توانند بمنظور آگاهی از شرایط انجام کار به پایگاه اطلاع رسانی کانون جهادگران  به نشانی www.Kanoonejahadgaran.ir و صفحه مجازی ایتا https://b2n.ir/w15084   مراجعه و یا با شماره تلفن 88940232  تماس حاصل نمایند.

متقاضیان محترم در هر استان بعد از تکمیل فرم ثبت نام کارجو به کانون استان مراجعه نمایند

کانون جهادگران جهاد سازندگی


دریافت فرم کارجو