نشست تولید دانش بنیان با رویکرد جهادی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

2/11 3
خلاصه

نشست تولید دانش بنیان با رویکرد جهادی در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

 

تغییر و تحول تنها با مدیریت جهادی و علمی امکان پذیر است

محقق حوزه تولید و عضو موسس جهاد سازندگی گفت: تحقق تغییر و تحول در بخش کشاورزی تنها با مدیریت جهادی مبتنی بر کارهای علمی امکان پذیر است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، محمدتقی امانپور روز چهارشنبه در نشست تولید دانش بنیان با رویکرد جهادی در سالن جلسات ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان این مطلب افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب ۲۹ مرتبه به مدیریت جهادی مبتنی بر جهاد علمی تاکید کرده که نشان از اهمیت این موضوع است.

 وی اضافه کرد: مدیریت جهادی مبتنی بر کارهای علمی یعنی دانش بنیان نمودن فعالیت‌ها و ساختارها و فرآیندها که به تحقق امنیت غذایی پایدار منجر شود.

 امانپور تاکید کرد: به راحتی با کارهای علمی می‌توان محصولات کشاورزی را به لحاظ کمی و کیفی از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد تا جایی که حتی بهره برداری از ظرفیت‌های آب و خاک نیز پایدار بماند.

 این محقق و پژوهشگر عرصه تولید بیان داشت: تا زمانی که باور و اعتقاد نداشته باشیم که وضع موجود باید تغییر کند، هرگز به دستاوردهای علمی و کاهش وابستگی نخواهیم رسید.

 محقق حوزه تولید و عضو موسس جهاد سازندگی خاطرنشان کرد: آموزش و ترویج کارهای علمی با روحیه مدیریت جهادی باید در سرلوحه کاری مدیران و مسئولان قرار گیرد.

امانپور در این جلسه بر ضرورت توسعه کسب و کار در بخش کشاورزی با استفاده از ریز مغذی ها تأکید نمود. ریز مغذی جلبکی اسپیرولینا یکی از برترین مواد مغذی برای تقویت سیستم ایمنی و تقویت سیستم بیولوژیک کلیه جانداران اعم از انسان، گیاهان و جانوران است که منجر به افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی می­شود.