اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی کانون

2/5 12
خلاصه

مجمع عمومی عادی کانون که از ساعت 8:30 روز پنجشنبه مورخ 03/06/1401 تا ساعت 16 در محل تهران خیابان طالقانی بعد از خیابان ولی عصر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی سالن شهیدان نعمتی جم برگزار می¬شود.