نشست نقش آبخیزداری و آبخوانداری در کرمانشاه

2/6 29
خلاصه

پنجمین نشست تخصصی همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید تحت عنوان نقش آبخیزداری و آبخوانداری در جهش تولید با حضور دکتر امان پور مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی کشور و رئیس، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سالن شماره 2  برگزار گردید.

نشست علمی و کارگاه آموزشی "آبخیزداری و آبخوانداری و جهش تولید"

 از سلسله نشست های "همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید"

پنجشنبه 27 شهریور ماه، ساعت 10 صبح

 

پنجمین نشست تخصصی همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید تحت عنوان نقش آبخیزداری و آبخوانداری در جهش تولید با حضور دکتر امان پور مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی کشور و رئیس، معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سالن شماره 2  برگزار گردید.

🔹رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ابتدای این نشست ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید اسماعیل حسینی مقدم به موضوع شعار سال پرداخت و گفت ؛ جهش تولید با بستر سازی کار جهادی قابل حصول است و با کارهای روزمره قابل تحقق نیست، و این مهم تنها در سایه کار جهادی و بیش از توان موجود می تواند قابل دستیابی باشد.

🔹مهندس حاتمی سپس با اشاره به برگزاری نشست های پیشین افزود؛ مدیریت بهره وری آب و خاک به نحو شایسته ای توسط متولیان این همایش دیده شده است و بی گمان توجه به مدیریت بهره وری آب و خاک در عرصه آبخیزداری و آبخوانداری ضامن توسعه کشاورزی پایدار است .

🔹وی سپس افزود ؛ 31 پروژه برای تحقق جهش تولید در کرمانشاه تعریف شده است.

🔸دکتر امان پور مدیر عامل کانون جهادگران کشور؛

ساختار بهره برداری پایدار از آبخیزداری می بایست دانش محور باشد

🔸دکتر امان پور در ابتدای نشست آبخیزداری و آبخوانداری از سلسه برنامه های همایش ملی جهش تولید به نحوه بهره گیری و ابعاد نشست آبخیزداری در راستای تحقق جهش تولید پرداخت.

🔸وی با بیان اینکه آب منبع با ارزشی است که در اختیار ماست افزود؛ در بهره گیری از آب باید دانش و علم را بکار بگیریم.

🔸وی سپس به علم آبخیزداری اشاره داشت و به تعاریف علمی آن پرداخت.

🔸امان پور آبخیزداری را یک فرایند مدیریتی در حوزه آب دانست که نیازمند مدیریت با دانش روز است.

🔸وی شناخت فناوریهای نوین در حوزه آبخیزداری را مهم برشمرد و افزود؛ در این زمینه مراکز تحقیقات در حوزه آب و خاک توسط جهاد سازندگی بوجود آمد.

🔸وی گفت؛ نهضت آبخیزداری بایستی با فناوری و علم روز همراه باشد.

🔸امان پور با بیان اینکه نقش مردم در حوزه آبخیزداری بسیار حائز اهمیت است تصریح نمود؛  در حوزه آبخیزداری مشارکت مردم حرف اول را می زند.

🔸وی در ادامه به حفاظت زیست محیطی اشاره داشت و گفت؛ بایستی از آلودگی منابع آب و خاک جلوگیری نماییم.

🔸 وی اشاره داشت؛طراحی فناوری در حوزه آبخیزداری امروزه یک ضرورت است و بهره برداری پایدار از آبخیزداری بایستی با ساختار دانش محور باشد.

🔸وی در ادامه به موضوع آبخوانداری اشاره داشت و گفت؛ آبخوان داری خود فرایندی از آبخیزداری به حساب می آید.

🔸وی سپس به نحوه احیای سفره های آب زیر زمینی توسط پخش و نفوذ سیلابها با علم آبخیزداری پرداخت.

🔸امان پور گفت؛ با کنترل و مدیریت سیلابها با پروژه های آبخیزداری می توانیم آب اراضی کشاورزی را تامین و از خسارت سیل جلوگیری نمود.

🔸وی سپس به تفاوت سدها و آبخوانها اشاره نمود.

🔸وی پروژه آمایش سرزمینی را فعالیتی در حوزه شناخت منابع دانست.

🔸وی سپس بر تولید دانش کار در حوزه آبخیزداری و بهره گیری از  منابع تاکید داشت.

🔸وی در ادامه به مدل هایی برای توسعه پایدار کشاورزی و امنیت غذایی پرداخت.

 

نشست علمی و کارگاه آموزشی "آبخیزداری و آبخوانداری و جهش تولید"

https://aparat.com/v/xHZ0r 

 

لینک ۱