کانون جهادگران جهاد سازندگی پیشتاز در تحقق عینی شعار سال

2/1 30
خلاصه

کانون جهادگران جهادسازندگی به منظور تحقق شعار سال 1401 و "تولید دانش بنیان اشتغال آفرین" شناسایی و ساماندهی و معرفی شرکت های دانش بنیان در حوزه امنیت غذایی را آغاز نموده است.

بسمه تعالی

کانون جهادگران جهاد سازندگی پیشتاز در تحقق عینی شعار سال


کانون جهادگران جهادسازندگی به منظور تحقق شعار سال 1401 و "تولید دانش بنیان اشتغال آفرین" شناسایی و ساماندهی و معرفی شرکت های دانش بنیان در حوزه امنیت غذایی را آغاز نموده است.

 در همین رابطه طی فروردین ماه سال جاری جلسه  ارزشمندی در سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با حضور مدیرعامل کانون جهادگران و ریاست سازمان و مدیران استانی در روز دهم فروردین ماه سال جاری برگزار و شرکت روماک گستر غرب اولین تولید کننده سموم و آفت کش های گیاهی و ارگانیک برای کمک به امر سلامت در تولید محصولات غذایی کشور معرفی و مورد استقبال حاضرین قرار گرفت قابل ذکر است که این شرکت را جوانان دانشمند سنندجی ایجاد و نقش آفرینی کرده اند و امید می رود که نقش اساسی در آینده سلامت محصولات کشاورزی و غذایی کشور داشته باشند.

همچنین روز دوشنبه 22 فروردین ماه مدیر عامل کانون جهادگران در اولین جلسه قرارگاه کشاورزی هوشمند استان البرز با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیران ستادی و مسؤلین شهرستانها و جمعی از دست اندرکاران تولید علم و فناوری بخش کشاورزی استان البرز حضور یافت و با معرفی فناوری های روزآمد در امر امنیت غذایی در تولید سموم ارگانیک ، میکرو مغزّیها و چگونگی مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی و نیز تجهیزات پیشرفته ضد سرمازدگی باغات نسبت به معرفی شرکت های دانش بنیان ذیربط اقدام گردید.

در این جلسه مدیر عامل شرکت دانش بنیان نفیس تدبیر با معرفی تجهیزات نوآورانه و پیشرفته ضد سرمازدگی مورد استقبال حاضرین قرار گرفت قابل ذکر است سالیانه در مجموع 30 درصد محصولات باغی با سرما زدگی تلف می شوند. همچنین مدیر عامل شرکت دانش بنیان شیمی کاران سبز طوبی با معرفی میکرو مغزّی­های 7 عنصری و 13 عنصری فصل جدید استفاده از کودهای نوآورانه که منجر به کاهش هزینه مصرف انواع کود و افزایش 30 تا 50 درصدی کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی میشود با استقبال حاضرین مواجه شد. مدیر عامل شرکت دانش بنیان روماک گستر غرب تولید کننده سموم و آفت کش های ارگانیک نیز چگونگی تولید محصولات غذای سالم را تشریح نمود همچنین مدیر عامل شرکت سربان چگونگی مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی را ارائه نمود که با توجه به عدم مدیریت کارآمد این بازار هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر هستند که مراتب با استقبال حاضرین مواجه شد.

مقرر شد دستاوردهای این جلسه نوآورانه با مبادله اطلاعات، بازدید از فعالیت شرکت های دانش بنیان، پایلوت سازی مصرف محصولات نوآورانه و راهکارهای ترویج و استفاده محصولات دانش بنیان که منجر به افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی می شود اقدام و جلسات کارشناسی دوجانبه و سه جانبه با دست اندرکاران و بهره­برداران برگزار گردد و نتیجه اقدامات در جلسات بعدی قرارگاه پیگیری خواهد شد. حاضرین با تشکر از اقدام ارزشمند سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و پیشتازی کانون جهادگران جهادسازندگی در تحقق شعار سال پی گیری مجدانه تصمیمات و دستاوردها را متعهد شدند.