اهم خلاء ها و چالشهای توسعه مناطق روستائی و عشایری

2/8 9
خلاصه

نامه سه کانون جهادگران، بازنشستگان و سنگر سازان بی سنگر در خصوص موضوع احیاء جهاد سازندگی به معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر مخبر

 

تاریخ: 27/07/1400

بسمه تعالی

 

امام خمینی (ره): باید اعتراف کرد جهادگران بزرگترین آبرو را به انقلاب اسلامی خود دادند ...  تاریخ، شما جهادگران را فراموش نخواهد کرد.

امام خامنه ای (ره): رسالت جهادسازندگی همچنان باقی است ...  جهاد سازندگی یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست.  

 


جناب آقای دکتر مخبر

معاون اول محترم رئیس جمهور 

 

سلام علیکم 

 احتراماً ضمن تشکر از برگزاری جلسه مورخ 17/7/1400 که با حضور نمایندگان کانون سنگرسازان بی سنگر، کانون بازنشستگان جهادسازندگی و کانون جهادگران جهادسازندگی پیرامون موضوع احیاء جهادسازندگی برگزار گردید و در پاسخ به جمع بندی جلسه مبنی بر احصاء خلاء ها و چالشهای جامعه  روستائی و عشایری کشور و مأموریتها و اهدافی که به منظور تحقق آنها خلاء جهادسازندگی محسوس می باشد به صورت مختصر تقدیم میگردد.

ضمن سپاسگزاری صمیمانه مجدّد از ریاست محترم جمهور بخاطر اندیشه و تفکر احیاء جهادسازندگی و با سپاس فراوان از عنایات جنابعالی، امید است با یاری خداوند، دولت سیزدهم موفق شود با حمایتهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و با احیاء جهادسازندگیِ گام دوم انقلاب، زمینه خدمات رسانی صادقانه و جهادی به کشور عزیزمان بویژه جامعه روستائی و عشایری در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی را فراهم و امید آفرینی و رضایت مندی و شور و نشاط را در جامعه ارتقاء بخشند.

با احترام و سپاس فراوان

 

کانون سنگرسازان بی سنگر                       کانون بازنشستگان جهادسازندگی                              کانون جهادگران جهادسازندگی

 

 

 

اهم خلاء ها و چالشهای توسعه مناطق روستائی و عشایری

 

آبادانی و پیشرفت مناطق روستائی و عشایری تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی است.

مدیریت کارآمد و اثربخش این مقوله نیازمند ظرفیت سازی و توانمند سازی منابع انسانی با تأکید بر مشارکت گسترده مردم مبتنی بر برنامه ریزی تعاملی و رعایت اولویتها می باشد.

سه رکن اساسی توسعه یعنی جامعه، اقتصاد و محیط زیست که پیوستگی و ارتباطات همه جانبه ای دارند، در واقع دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست در چارچوب ارزشهای بنیادین در بازه زمانی خاص می باشد.

علیرغم تلاشهای گسترده در فرایند آبادانی و پیشرفت جامعه روستائی و عشایری کشور پس از انقلاب اسلامی، خلاءها و چالشهای عمده ای به ویژه پس از ادغام وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی وجود دارد که به اهم آنها اشاره میشود:

 1. ناهماهنگی و عدم انسجام در اهداف وبرنامه ها ومشخص نبودن متولی واحد وپاسخگو در امور روستاها و عشایر
 2. انتزاعی عمل کردن دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی و اردوهای جهادی و عدم بهره‏گیری کامل از کلیه ظرفیتهای مردم و نظام و هم افزائی فعالیتها  
 3. جایگاه ضعیف مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی توسعه روستائی و عشایری
 4. نداشتن نقشه راه (مدل و الگوی مناسب) و برنامه جامع برای فرایند محرومیت زدائی و توسعه مناطق روستائی و عشایری
 5. فقدان سیاست یکپارچه توسعه روستائی، کشاورزی با توسعه ملی و بهره‏مندی کم آنها از منابع توسعه ملی و نداشتن نظام سنجش، پایش و ارزیابی مستمر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستائی و عشایری
 6. عدم توجه کافی به کرامت، منزلت و عزت نفس روستائیان و عشایر و تحلیل سرمایه های انسانی آنها  
 7. پایین بودن سطح بهره وری و رقابت پذیری تولید و بی توجهی به دانش بومی  
 8. وجود مشکلات معیشتی، فقر و محرومیت و کیفیت پایین زندگی و رفاه اجتماعی و بیکاری گسترده، مهاجرتهای بی رویه و حاشیه نشینی و آسیبهای اجتماعی در اغلب مناطق روستائی و عشایری
 9. غلبه رویکردهای کالبدی- خدماتی در توسعه روستاها بجای رویکرد تولید محور
 10. تبدیل بی ضابطه روستاها به شهر، تسریع روند شهرنشینی و ترویج جاذبه های شهری

مأموریت و اهداف جهاد سازندگی

مأموریتها و اهدافی که می تواند برای جهادسازندگی متناسب با شرایط امروز و نیاز جامعه روستائی و عشایری بصورت جامع نگری و آینده نگری در راستای تحقق منویات امام راحل (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) و عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم انقلاب منظور کرد، به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 1. رفع چالشها و خلاءهای فوق الذکر و دستیابی به توسعه و پیشرفت متعادل و متوازن ملی و منطقهای مبتنی بر عدالت اجتماعی، دانش بنیانی و مردمی با داشتن برنامه و نظام پایش وارزیابی مستمر شاخصهای مرتبط  
 2. توانمند سازی و مهارت آموزی منابع انسانی با تکیه بر اعتماد متقابل و ظرفیتها و توان خودشان
 3. رونق اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی و بهبود معیشت آنها با بهره گیری بهینه از استعدادهای هر منطقه
 4. رفع محرومیتهای مناطق روستائی و عشایری و ارتقاء شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی با تکیه بر نهادینه سازی مشارکت مردم
 5. تلاش در جهت رونق تولید، حفظ منابع پایه و تکمیل زنجیره های ارزش در راستای تأمین امنیت غذایی
 6. ظرفیت سازی و تربیت نیروها و مدیران جهادی و انقلابی در نسل جوان و معرفی الگوی فرهنگ و مدیریت جهادی
 7. هماهنگی ، همافزایی و ارتقاء اثربخشی فعالیتهای جهادی در کشور
 8. کمک به مردم و مسؤلان در شرایط بحرانی کشور و حوادث غیر مترقبه
 9. تقویت وحدت ملی و همگرایی اقشار، اقوام و اقلیتهای دینی در جامعه (تحقق شعار همه با هم جهادسازندگی)

 

پیشنهادات:

با توجه به انتظاراتی که رئیس جمهور محترم در خصوص احیاء جهادسازندگی اظهار فرموده اند، نظیر توسعه روستائی و محرومیت زدائی، بهبود اقتصاد روستا، ساماندهی اشتغال روستائیان، رونق تولید و کنترل مهاجرت های بی رویه و حاشیه نشینی و... نشان می دهدکه این ماموریتها کاملاً فرابخشی و ملی است و نیازمند یک متولی توانمند با جایگاه مناسب و کارآمد است تا به صورت انقلابی و مردمی و فارغ از بوروکراسی های غیر ضرور اداری بتواند با برنامه ریزی و انسجام لازم و پاسخگو بودن با استفاده از ظرفیتهای کشور به ویژه منابع انسانی مومن و جهادی که ستون­های اصلی نهاد جهاد سازندگی را تشکیل می دهد، نظیر جهادسازندگی دو دهه اول انقلاب در محرومیت زدائی و دفاع مقدس، ماموریتهای محوله را عملیاتی کند.

با توجه به جمیع جهات و اینکه جهادسازندگی بعنوان یکی از معجزات انقلاب اسلامی و بال دوم انقلاب و نمادی از خدمت رسانی مردمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی عمل نماید و فرهنگ و روحیه جهادی را بتواند احیاء کند .

تنها با عنایات رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و فرمان معظم له در قالب نهاد انقلابی می تواند محقق گردد. زیرا: 

 1. در قالب نهاد انقلابی دچار تغییرات نمی شود. چنانچه جهادسازندگی سابق بصورت نهاد انقلابی باقی مانده بود به این سرنوشت دچار نمی شد.
 2. فرهنگ و روحیه جهادی نیازمند تلاش، ایثار، حق طلبی، ولایت باوری، خودباوری، اتکاء به توان داخلی و خدمتگزاری صادقانه و مردمی است که در قالب نهاد انقلابی بهتر می تواند بُروز و پرورش یابد.
 3. کلیه نهاد های انقلاب اسلامی همکاری لازم را بعمل خواهند آورد.
 4. اردوهای جهادی با رغبت و اشتیاق با این نهاد انقلابی همکاری خواهند داشت.
 5. مشارکت مردم و خیرین در قالب یک نهاد انقلابی گسترده تر خواهد بود.
 6. وظیفه و ماموریت آبادانی و پیشرفت مناطق روستائی و عشایری آنقدر گسترده، مهم و پیچیده است که می طلبد یک نهاد مستقل مسؤلیت آنرا داشته باشد.
 7. با توجه به اراده قوی ریاست محترم جمهور در حمایت از احیاء جهادسازندگی، رئیس این نهاد در جلسات هیات دولت شرکت می کند و از حقوق روستائیان و عشایر بر اساس شاخصهای مرتبط دفاع می نماید .
 8. از گسترش تشکیلات دولتی جلوگیری و از هزینه های مرتبط با دولتی شدن صرفه جوئی خواهد شد.

شورای عالی جهادسازندگی

بمنظور ایجاد هماهنگی های لازم، نحوه تأمین و تجهیز منابع و انسجام و هم افزایی اقدامات و نظام بخشیدن به فعالیتها در مناطق روستائی و عشایری و رعایت اولویتها (دهستانهای دارای ضرائب 7،8،9) و نظارت عالیه بر تحقق اهداف و ماموریتهای نهاد جهادسازندگی و تصویب برنامه های اجرائی ، نقشه راه و الگوی محرومیت زدائی و فرایند آبادانی و پیشرفت جامعه روستایی و عشایری و ایجاد نظام سنجش، پایش و ارزیابی شاخصهای مرتبط، شورایعالی جهادسازندگی به ریاست رئیس جمهور محترم و در غیاب وی به ریاست معاون اول محترم هر دو ماه یکبار تشکیل می شود. اعضای شورایعالی عبارتند از:  نماینده ولی فقیه در جهادسازندگی، رئیس نهاد جهادسازندگی، معاون توسعه روستائی ریاست جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر جهادکشاورزی، وزیر کشور (سایر وزراء یا رؤسای دستگاههای اجرائی حسب مورد و با داشتن حق رأی)، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس سازمان بسیج سازندگی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، 5 نفر از اشخاص حقیقی جهادی به انتخاب رئیس جمهور  

تبصره 1: رئیس نهاد جهادسازندگی با پیشنهاد شورای عالی و با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) منصوب می شود.

تبصره 2: رئیس نهاد جهاد سازندگی، دبیر شورای عالی جهاد سازندگی می باشد.

 

اللهم وَفِّقْنا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرضی