جلسه مشترک کانون های سنگر سازان ، بازنشستگان و جهادگران جهادسازندگی با وزیر محترم جهادکشاورزی

2/7 20
خلاصه

جلسه مشترک کانون های سنگر سازان ، بازنشستگان و جهادگران جهادسازندگی با وزیر محترم جهادکشاورزی

بسمه تعالی

جلسه مشترک کانون های سنگر سازان ، بازنشستگان و جهادگران جهادسازندگی

با وزیر محترم جهادکشاورزی


در پیگیری موضوع "احیاء جهادسازندگی" حسب درخواست و با حضور تعدادی از مدیران سه کانون، جلسه ای در تاریخ 17/7/1400 (در ساعت 9:30 صبح) با وزیر محترم جهادکشاورزی در محل دفتر وزیر برگزار گردید.

نظر به برگزاری جلسات مشترک سه کانون و طرح موضوعات فی مابین ، جناب آقای خداکرم جلالی به عنوان نماینده سه کانون مواردی را مطرح کردند:

  1. با توجه به حوزه وظایف و انتظارات کانون ها و استقبال آنها از تعامل و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جلسات مستقل هر یک از کانون ها با وزیر محترم جهادکشاورزی برگزار شود.
  2. با توجه به درخواست مطرح شده برای احیاء جهادسازندگی ونظر به فقدان مدیریت جامع توسعه روستایی و دستاوردهای ارزشمند جهادسازندگی و مبانی مدیریت و فرهنگ جهادی ، تشکیل یک سازمان مستقل متولی توسعه و عمران روستایی با وظایف و اختیارات لازم و قابلیت جلب مشارکت مردم و داوطلبان و خیرین و قدرت و توان هماهنگی کلیه دست اندرکاران حوزه خدمات و توسعه روستایی در اولویت اول با حکم مقام معظم رهبری می تواند نقش قابل توجهی در رفع محرومیت و توسعه مناطق محروم داشته باشد. در صورتیکه ایشان این روش را صلاح ندانند سازمانی با حکم ریاست جمهوری در سطح معاون رئیس جمهور با اختیارات ویژه و مقررات خاص این وظیفه را عهده دار شود.

وزیر  محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد بر ضرورت احیاء جهاد سازندگی تاکید و نظر خود را مبنی بر تشکیل یک سازمان متولی در جایگاه معاونت وزیر جهادکشاورزی برای این موضوع مطرح کردند و در عین حال تاکید نمودند که اگر مصلحت نظام تشکیل یک سازمان ملی فراگیر خارج از وزارت جهادکشاورزی باشد نیز همکاری و هماهنگی همه جانبه با آن خواهد داشت.

در پایان  ضمن اظهار نظر سایر اعضای حاضر در جلسه  و درخواست جلسات مستقل جداگانه برای هماهنگی هرچه بیشتر در استفاده از ظرفیت کانون ها و همچنین تأمین نیازها و خواسته های آنها تأکید شد.

کانون جهادگران جهاد سازندگی