اول خرداد روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف

2/3 2
خلاصه

پیام مدیرعامل کانون جهادگران جهادسازندگی به مناسبت روز ملی بهره وری

اول خرداد روز ملی بهره وری و بهینه سازی مصرف بر کلیه جهادگران

بویژه همکاران و همراهان کانون جهادگران سراسر کشور مبارک باد


پیام مدیرعامل کانون جهادگران جهادسازندگی به مناسبت روز ملی بهره وری

همکاران عزیز جهادگر مدیران محترم ستادی و استانی کانون

امروز که به مناسبت روز ملی بهره وری موضوع استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری در سطوح مختلف کشور مجدد به صورت جدی تر مطرح شده است، ضروری است که کارآمدی و اثر بخشی و شیوه استفاده از منابع به ویژه سرمایه های اجتماعی و زمانی که هر یک از همکاران پیشکسوت جهادگر در مجموعه کانون جهادگران هزینه می کنند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

تلاش سرکار خانم برقیان مدیر محترم کانون در استان بوشهر برای ارائه خدمات و ایجاد تحول و پویایی در کانون نمونه موفقی از استفاده بهینه از منابع است. شاید نوع فعالیت های کانون جهادگران جهاد سازندگی در استان بوشهر از نظر خلق ارزش و فناوریهای نوین خیلی بدیع نبوده است ولی ایجاد ارتباط فعال و مثبت با ریاست و حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان و جلب مشارکت و همکاری مسئولین استان ارزشمند و شایسته تقدیر و تشکر است.

روز بهره وری بهانه ای باشد برای بازنگری تلاش ها و خدمات جهادگرانه در کانون های سراسر کشور با امید به تحول و اثر بخشی افزون تر