آشنایی با موسسه توسعه روستایی ایران

2/2 28
خلاصه

آشنایی با موسسه توسعه روستایی ایران

آشنایی با موسسه توسعه روستایی ایرانموسسه توسعه روستایی ایران به عنوان یک موسسه تخصصی در حوزه توسعه روستایی در قالب یک موسسه غیر تجاری ( عام المنفعه) و غیرسیاسی کار خود را از سال 1372 آغاز کرده و در سال 1373 رسماً به ثبت رسیده است.
موسسین این موسسه جمعی از جهادگران جهادسازندگی و متخصصان توسعه روستایی هستند . ارکان این موسسه متشکل از یک هیئت امنا 21 نفره و هیئت مدیره 5 نفره می باشد.
موسسه توسعه روستایی در طی 27 سال فعالیت خود در حوزه پروژه های تحقیقاتی ، اجرای کارگاه ها و دوره های آموزشی و تخصصی ، توسعه و انتشار کتاب های حوزه توسعه روستایی و کشاورزی ، انتشار نشریه جوانان روستا، برگزاری سمینارهای ملی تخصصی روستایی فعالیت های قابل توجهی داشته و در چند سال اخیر رویکردهای عملیاتی نظیر کمک به پیشرفت و آبادانی روستاها با مشارکت اهالی در قالب " تعاونی توسعه روستایی " و همچنین بهبود زندگی و درآمد روستائیان و کشاورزان و توسعه اقتصاد روستایی با مشارکت تولید کنندگان و بهره برداران در قالب « تعاونی فراگیر ملی کشاورزان خٌرد» را به فعالیت های خود افزوده است.
موسسه توسعه روستایی یک موسسه غیر دولتی عضویتی است که تاکنون حدود 900 نفر را به عضویت پذیرفته است.