تفاهم نامه کانون جهادگران با موسسه توسعه روستایی

2/2 28
خلاصه

کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی به عنوان دو سازمان غیر دولتی که با همت و تلاش همکاران جهادی تاسیس و فعالیت می کنند، به منظور هم افزایی و همکاری نظام مند، تفاهم نامه ای را به امضاء رساندند که در چهار محور اصلی تنظیم شده است:

کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

تفاهم نامه همکاری در امور توسعه روستایی و کشاورزی پایدار

کانون جهادگران و موسسه توسعه روستایی به عنوان دو سازمان غیر دولتی که با همت و تلاش همکاران جهادی تاسیس و فعالیت می کنند، به منظور هم افزایی و همکاری نظام مند، تفاهم نامه ای را به امضاء رساندند که در چهار محور اصلی تنظیم شده است:

  1. تشکیل و سازماندهی تعاونی های توسعه روستایی با مشارکت روستائیان
  2. تقویت و بهبود زنجیره توسعه بازار محصولات کشاورزی
  3. شناسایی و جذب منابع مالی و سرمایه گذاری در امور توسعه روستایی
  4. بکارگیری و بهره مندی از سرمایه های انسانی جهادگران و ظرفیت های اقتصادی

این تفاهم نامه برای یک دوره سه ساله تنظیم شده و قابل تمدید خواهد بود.

پیگیری و هماهنگی های ذیربط در راستای اجرایی شدن این تفاهم نامه با مسؤلیت معاون اقتصادی کانون جهادگران، جناب آقای مهندس مجاهدی خواهد بود که البته کانون جهادگران در مرکز و همه استانها با همه ظرفیت و توان خود در پیشبرد این تفاهم نامه، همکاری خواهند داشت و این یک مسؤلیت سازمانی و همگانی برای ما تلقی می شود. امید است در راستای اهداف مشترک موسسه توسعه روستایی و کانون جهادگران در امر توسعه روستایی و کشاورزی پایدار و مشارکت همگانی مدیران و اعضاء کانون و روستائیان و کشاورزان به هدف های تعیین شده در این تفاهم نامه دست یابیم.

متن کامل این تفاهم نامه در همین صفحه در اختیار شماست.


دریافت فایل تفاهم نامه (PDF)