'گزارش کارگروه آبخیزداری کانون جهادگران

2/2 19
خلاصه

دستاوردهای مذکور در مناطق خشک و بیابانی استان اصفهان در سال جاری که وضعیت شدید خشکسالی همه را نگران نموده می تواند قابلیت فعالیت­ها و فناوری آبخیزداری و آبخوانداری را به همه اثبات کند.

 

          گزارش تصویری در خصوص آبگیری پروژه های آبخیزداری انجام شده در منطقه خور و بیابانک و انارک. دستاوردهای مذکور در مناطق خشک و بیابانی استان اصفهان در سال جاری که وضعیت شدید خشکسالی همه را نگران نموده می تواند قابلیت فعالیت­ها و فناوری آبخیزداری و آبخوانداری را به همه اثبات کند. زیرا در کل سرزمین اعم از مناطق بیابانی یا نیمه بیابانی و مناطق خشک هر زمان کاهش بارش باشد خشکسالی نگران کننده و هر زمان بارش نزولات باشد تخریب مزارع و سکونت گاهها و جاده ها و کشتار دام و طیور و انسانها را شاهد هستیم. در حالی که با فناوری آبخیزداری و آبخوانداری امکان نجات کشور می باشد و کلیه تهدیدهای مرتبط با خشکسالی و کمبود آب و خسارات سیلابها را به فرصت توسعه پایدار تبدیل می کند گزارش ارسال شده در مورد پروژه های زیر تقدیم شده است:

  1. مزرعه مشجری انارک: این مزرعه به وسعت یکصد هکتار است که در آن پسته کاشته شده و کلاً با مهار سیلابها آبیاری می شود و به محصول رسیده است.
  2. پروژه پخش سیلاب قدومه: این پروژه در 5 کیلیومتری غرب انارک به وسعت دویست هکتار اجرا شده که در آن گل محمدی و پسته و گیاهان داروئی کشت شده و به محصول رسیده است.
  3. طرح پخش سیلاب حسین آباد خور و بیابانک: این پروژه به وسعت یکصد هکتار در روستای حسین­آباد خور و بیابانک اجرا شده و با کنترل سیلابها در بالا دست قنوات و چشمه سارهای منطقه تامین آب پایدار آن منطقه را فراهم نموده، و در یکصد هکتار عرصه مذکور نیز پسته و بادام و بنه و بادام کوهی و گونه های جنگلی غیر مثمر با موفقیت کاشته شده و به نتیجه مطلوب رسیده است.
  4. عملیات آبخیزداری حوضه بازیاب خور و بیابانک: در این پروژه به وسعت هفتصد هکتار پخش سیلاب در روستای هفت­تومان و اجرا 2 بند بتونی سیلابها مهار و بیش از 5/4 میلیون متر مکعب آب جهت تزریق به سفره آب منطقه مدیریت شده است و باعث تامین آب شرب شهر خور با جمعیت هفت هزار نفر گردیده است.
  5. عملیات آبخیزداری حوضه آبخیز عروسان گلستان : این پروژه پخش سیلاب در عرصه ای به وسعت یکصد هکتار اجرا و با استحصال یک میلیون متر مکعب سیلاب در بالا دست 5 رشته قنات تامین آب پایدار منطقه را فراهم نموده است.

این پروژه ضمن تغذیه قنوات، مزارع و روستاهای منطقه را از تخریب سیلابها نجات داده است.

در دیگر مناطق استان هر جا پروژه های آبخیزداری و آبخواندازی اجرا نشده و رگبارهای تند باریده است از جمله روستاهای بیاضه شهرستان خور و بیابانک سیلابها باعث تخریب گسترده قنوات و مزارع و سکونت­گاهها گردیده است. کارگروه آبخیزداری کانون آمادگی دارد در صورت همکاری وزارت نیرو در برنامه تعادل سازی و احیاء سفره های زیرزمینی آب استان اصفهان مشارکت و همکاری فعال بعمل آورد.

 

محمدآزاد

دبیر کار گروه آبخیزداری و آبخوانداری کانون جهادگران

 

                                                                                             

گزارش تصویری