برگزاری مجمع عمومی عادی کانون در اسفند ماه 1399

2/11 14
خلاصه

بر اساس مواد 13 و 14 و 15 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی کانون در روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 رأس ساعت 8:30 صبح در  تهران – خیابان طالقانی بعد از خیابان ولی عصر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی سالن شهیدان نعمتی جم برگزار می گردد.

بسمه تعالی

"اطــلاعــیه"

برگزاری مجمع عمومی عادی کانون جهادگران جهاد سازندگی

 14 اسفند 1399

 

بر اساس مواد 13 و 14 و 15 اساسنامه کانون، مجمع عمومی عادی در روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 رأس ساعت 8:30 صبح در  تهران خیابان طالقانی بعد از خیابان ولی عصر ساختمان وزارت جهاد کشاورزی سالن شهیدان نعمتی جم برگزار می گردد.

دستور جلسه:

  1. ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس
  2. تصویب ترازنامه منتهی به  98/12/29  
  3. انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس (اصلی و علی البدل)

داوطلبین محترم عضویت هیأت مدیره (شورای مرکزی) لازم است از تاریخ 99/12/4 لغایت 99/12/10 تقاضای خود را طبق فرم مربوطه مندرج درسایت کانون به نشانی www.kanoonejahadgaran.ir به ستاد برگزاری انتخابات  مستقر در کانون جهادگران مرکز به نشانی خیابان فلسطین شمالی پایین تر از زرتشت کوچه عتیقی نژاد پلاک 30 طبقه دوم ستاد برگزاری انتخابات با پست سفارشی و از طریق ایمیل کانون مرکزی به نشانی  kanoon.jjs@gmail.com یا نمابر به شماره 88939727 ارسال و گواهی ثبت نام را دریافت نمایند.

شرایط داوطلبین  هیأت مدیره (شورای مرکزی)

  1. عضویت در کانون جهادگران جهاد سازندگی (احراز شرایط مفاد ماده 10 اساسنامه)
  2. دارا بودن توانمندی های لازم برای انجام وظایف در هیأت مدیره
  3. دارای حسن شهرت و مقبولیت در بین جهادگران
  4. علاقمند به فعالیت در کانون و اهتمام در وقت گذاری و شرکت در جلسات هیأت مدیره
  5. دارا بودن تجربه و سوابق مدیریتی و آشنایی کافی با جهاد سازندگی
  6. ارائه انجام خدمات بصورت داوطلبانه و افتخاری

اعضای مجمع عمومی کانون جهادگران طبق ماده  13 اساسنامه عبارتند از:

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در کانون می‌باشد که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود. مجمع عمومی کانون متشکل از 1- شورای کانون استان‌ها 2- شورای کانون ستاد وزارت جهاد کشاورزی وسازمان های وابسته 3- شورای مرکزی (هیات مدیره) است.

 

ستاد برگزاری انتخابات

دریافت فرم ثبت نام شورای مرکزی (هیئت مدیره)

دریافت فرم ثبت نام بازرس