دومین جلسه هماهنگی کانون جهادگران جهادسازندگی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

2/10 9
خلاصه

دومین جلسه هماهنگی کانون جهادگران جهادسازندگی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در خصوص طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و مدیریت جامع حوضه­های آبخیز کشور با حضور مدیران و کارشناسان ارشد طرفین در تاریخ 99/10/7 در محل شرکت برگزار گردید.

بسمه تعالی

بررسی راهکارهای بخش آب وزارت نیرو و کانون جهادگران جهاد سازندگی در طرح تعادل بخشی سفره های آب زیر زمینی با فناوری آبخیزداری و آبخوانداری

دومین جلسه هماهنگی کانون جهادگران جهادسازندگی و شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در خصوص طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی و مدیریت جامع حوضه­های آبخیز کشور با حضور مدیران و کارشناسان ارشد طرفین در تاریخ 99/10/7 در محل شرکت برگزار گردید.

در این جلسه گزارش ارزشمندی از سوی مدیران شرکت در خصوص وضعیت سدهای کشور ارائه شد از 600 سد کوچک و بزرگ احداث شده کشور که ظرفیت اسمی آنها بیش از 54 میلیارد متر مکعب است  177 سد بزرگ ظرفیتی بالغ بر 50 میلیارد متر مکعب دارد که میزان تبخیر سطحی سالیانه آن 2/4 درصد و معادل 2/2 میلیارد متر مکعب است که این میزان کمتر از متوسط جهانی (که 4/5­%) است می­باشد. وزارت نیرو طی ده­سال گذشته با هزینه نمودن منابع مالی فراوان و فراخوان صاحبان فناوری داخلی و خارجی به دنبال چاره­جوئی برای جلوگیری از تبخیر آب از سطوح سدهای موجود بوده و این فرایند همچنان ادامه دارد. موضوع بسیار مهم اولویت مطالعه و بررسی میزان تبخیر نزولات است که متوسط جهانی آن 54­% و در ایران 72­% است. واقعیت تلخی که به شایستگی به آن پرداخت نشده و نیاز است که صاحبان فناوری به بررسی و چاره­جوئی آن بپردازند. خوشبختانه جهادگران جهادسازندگی که پیشتاز فناوری آبخیزداری و آبخوانداری در ایران و جهان هستند مشتاقانه به یاری وزارت نیرو شتافته­اند تا برای این مهم چاره­جوئی کنند. به همین دلیل بحث اصلی این نشست در ادامه­ی موضوع پایلوت­سازی برای چگونگی احیاء و تعادل­سازی آبهای زیرزمینی و مدیریت جامع حوزه­های آبخیز کشور با استفاده از روزآمدترین فناوریهای جهانی بویژه آبخیزداری و آبخوانداری ادامه یافت در این بخش از جلسه مدیرعامل کانون جهادگران منطق و مبانی علمی مدیریت جامع حوزه­های آبخیز و ضرورت پایلوت­سازی آنها را با مشارکت بخش خصوصی با خلق بازار کسب و کار فناورانه توضیح دادند و در ادامه "کلیات برنامه ملی مدیریت جامع حوزه کرخه" تشریح شد. در ادامه مدیران ارشد شرکت منابع آب با طرح سوالاتی خواستارتشریح این برنامه جامع ملی شدند که توضیحات لازم داده شد و در نهایت مقرر گردید که طرفین با امضاء تفاهم­نامه و تشکیل شورای راهبردی نسبت به اجرائی شدن برنامه ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز کرخه با مشارکت بخش خصوصی، شرکت­های دانش بنیان و کلیه دست­اندرکاران و ذینفعان اقدام کنند. موضوع پایلوت­سازی احیاء و تعادل­بخشی آبهای زیرزمینی نیز به یاری خداوند در جلسات آتی بحث و بررسی خواهد شد.