جلسه کانون جهادگران با شرکت مدیریت منابع آب ایران

2/9 30
خلاصه

در نشست مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران و کانون جهادگران جهاد سازندگی ، ظرفیت ها ، پتانسیلها و توانمندی های کانون جهادگران جهاد سازندگی و هم چنین اقدامات، راهکارها و انتظارات شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه مشترک مدیر عامل کانون جهادگران و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو برای تدوین راهکارهای مدیریت جهادی با هدف تعادل بخشی و حفاظت از سفره های زیرزمینی و منابع آب

 

در نشست مشترک شرکت مدیریت منابع آب ایران و کانون جهادگران جهاد سازندگی ، ظرفیت ها ، پتانسیلها و توانمندی های کانون جهادگران جهاد سازندگی و هم چنین اقدامات، راهکارها و انتظارات شرکت مدیریت منابع آب ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که روز سه شنبه ۲۵ آذر در ساختمان مرکزی منابع آب با حضور دکتر محمد تقی امانپور مدیرعامل کانون جهادگران جهاد سازندگی و مسؤلین ارشد شرکت و همچنین تعدادی از کارشناسان مرتبط با حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیر کارگروه آبخیزداری کانون جهادگران جناب آقای محمد آزاد تشکیل شد، ابتدا مهندس حاج رسولیها از طرف شرکت طی سخنانی انتظارات مورد نظر را برای همکاری دو جانبه از جمله  تقویت نظارت بر اجرای سامانه های نوین آبیاری و اجرای طرح های آبخیزداری به منظور اثر بخشی آنها بر تعادل بخشی آبخوانها، نظارت بر الگو و سطوح زیر کشت چاههای کشاورزی متناسب با آب قابل برنامه ریزی،  ایجاد ، تقویت و استقرار نظام مدیریت مشارکتی منابع آب زیر زمینی و بهره برداران ، ترویج و آموزش روستاییان و کمک به بسترسازی فرهنگی و ارتقاء آگاهی های عمومی برای اجرائی شدن تکالیف را مطرح کرد.
در ادامه دکتر امانپور مدیر عامل و عضو شورای مرکزی کانون جهادگران ضمن اشاره به برنامه جامع اقتصاد آب با ارائه گزارش کاملی از دستاوردها وتجربیات موفق جهاد سازندگی در حوزه آب و خاک و آبخیزداری و آبخوانداری بر وجود الگوهای موفقی که چاره ساز بحران افت سفره­ها باشد تاکید نمودند. از جمله این دستاوردهاامکان مدیریت بهینه نزولات و جلوگیری از تبخیر بی رویه و امکان تولید آب جدید تا سقف یکصد میلیارد متر مکعب ، افزایش راندمان آبیاری کشاورزی از 45 به 85 درصد، استفاده از آبهای غیر متعارف و استفاده از منابع گیاهی و جانوری مقاوم و پُر محصول و همچنین چگونگی افزایش سطح مکانیزاسیون کشاورزی و رویکرد توسعه تولیدات گلخانه ای و صنعتی که مصرف بسیار کمی نسبت به تولید در مزارع دارد تاکیدکرد.
دکتر امانپور همچنین  پیشنهاد کرد با توجه به جایگاه و ظرفیت ساماندهی سرمایه های اجتماعی و  اعتماد مردمی به کانون جهادگران جهاد سازندگی با تشکیل کارگروهی فعال ، فعالیت کارگروه آبخیزداری کانون که مستندسازی و تجربیات موفق تغذیه سفره های زیرزمینی را در دستور کار دارد مورد توجه قرارگیرد. وی همچنین بر امکان پذیری همکاری فعال کانون جهادگران در مدیریت جامع حوزه آبخیز و همکاری در تحقق اهداف طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تأکید کرد.

در این جلسه همچنین بر اهمیت یا پایلوت سازی تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در یکی از استانها از جمله استان اصفهان و همچنین اولویت دار بودن مدیریت جامع حوزه طغیانه کرخه تاکید شد و مقرر شد جلسات فی مابین تا اخذ نتیجه ادامه یابد.