جلسه کانون با ایثارگران

2/9 24
خلاصه

نشست مشترک کانون جهادگران و اداره کل امور ایثارگران برای هماهنگی و تبادل نظر در خصوص مستند سازی فرزندان شهدا، ساخت سریال و... با هدف نشر و ترویج هویت فرهنگ جهادی در محل کانون جهادگران جهاد سازندگی صبح روز یکشنبه 23 آذر ماه 99 تشکیل گردید.

نشست مشترک کانون جهادگران و اداره کل امور ایثارگران برای هماهنگی و تبادل نظر در خصوص مستند سازی فرزندان شهدا، ساخت سریال و... با هدف نشر و ترویج هویت فرهنگ جهادی در محل کانون جهادگران جهاد سازندگی صبح روز یکشنبه 23 آذر ماه 99 تشکیل گردید