پیام تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت رسول (ص)

2/8 11
خلاصه

هفته وحدت، میلاد حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد.

جهان سرسبز و خرم گشت از میلاد پیغمبر

منور قلب عالم گشت از میلاد پیغمبر

بده ساقی می باقی که غرق عشرت و شادی

دل اولاد آدم گشت از میلاد پیغمبر


هفته وحدت، میلاد حضرت رسول (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد. 

کانون جهادگران جهاد سازندگی