گزارش عملکرد کار گروه آبخیز داری و آبخوانداری کانون جهادگران جهاد سازندگی

2/3 7
خلاصه

در سال 1398 کار گروه آبخیزداری اقدام به  بر گزاری 14 جلسه آبخیزداری و آبخوانداری نموده . اغلب این جلسات منتهی به مصوباتی شده که برخی پیگیری  و منتج به نتیجه شده و برخی نیز به نتایج ختم نشده اند و ادامه دارند.

گزارش عملکرد کار گروه آبخیز داری و آبخوانداری

کانون جهادگران جهاد سازندگی

در سال 1398 کار گروه آبخیزداری اقدام به  بر گزاری 14 جلسه آبخیزداری و آبخوانداری نموده . اغلب این جلسات منتهی به مصوباتی شده که برخی پیگیری  و منتج به نتیجه شده و برخی نیز به نتایج ختم نشده اند و ادامه دارند.

مهمترین مصوبات جلسات( 1 تا 13)

 • 1- آمادگی واگذاری 37 ایستگاه آبخوانداری به بخش خصوصی
 • 2-تشکیل شرکت رسانه آبخیزداری و آبخوانداری
 • 3 شرکت های دانش بنیان مرتبط با آبخیزداری تشکیل شود
 • 4 برای آبخیزداری توسط آقای دکتر فرود شریفی مدل ارایه شود
 • 5 توسط پژوهشکده آبخیزداری مدل اقتصادی جهت ارایه به بخش خصوصی برای واگذاری آبخوان ها تهیه بشود.

مهمترین مصوبات جلسات:

 • 7 یک گزارش اقتصادی و اجتماعی از آبخوان ها توسط پژوهشکده آبخیزداری. تهیه و تنظیم بشود.
 • 8 توسط پژوهشکده آبخیزداری یک مدل حقوقی برای واگذاری آبخوان ها به بخش خصوصی طراحی و تولید بشود
 • 9 توسط پژوهشکده آبخیزداری مستند سازی فعالیت استانها در رابطه با آبخیزداری انجام بشود.
 • 10 همکاری و انعقاد قراردادبا ستاد توسعه فناوری های آب ، خشکسالی ، فرسایش و محیط زیست توسط کانون بر اساس تفاهم نامه فی مابین
 • 11 -باید تبیین مدل اقتصادی برای تولید و اشتغال در طرح‌ها دیده شود.
 • 12 -  چگونه می شود نظام تحقیقاتی را در موضوع آبخیزداری تقویت کرد و چگونه بایداعتبار تامین شود.
 •  13-چگونه اطلاعات تولید شده را ترویج کنیم و کارآفرینی  انجام دهیم که قابل فروش باشد.

اهم فعالیت های کارگروه :

 • الف .. با توجه به انجام چند پروژه موفق آبخیزداری با همکاری بخش خصوصی در استان اصفهان مقرر شد تجربیات موفق مذکور با مشارکت شرکت مهندسی مشاور آساراب مدلسازی شودو از این مدل ها برای ترویج سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های آبخیزداری در سطح استان اصفهان به عنوان استان پایلوت استفاده شود.
 • ب .: در راستای مدل سازی اقتصادی اجتماعی برای واگذاری ایستگاه های پخش سیلاب، به بهره برداران، با توجه به عدم پیشرفت در تامین منابع مطالعه و تهیه طرح توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مقرر شد جلسه هماهنگی با ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی ، فرسایش و محیط زیست گذاشته شود و با جدیت تامین هزینه مذکور پیگیری شود.
 • ج : در خصوص انتخاب یک حوضه برای طراحی و پیاده سازی مدل مدیریت جامع حوضه های آبخیز کشور مقرر شداطلاعات مرتبط با مطالعات آبخیزداری حوضه کرخه جمع آوری شود و با مشارکت همه متولیان و دست اندرکاران اجراء پروژه های کوچک و قابل اجرا در حوضه مذکور در چهارچوب طرح کلان در دستور کار قرار بگیرد.در این خصوص از شرکت سبز اندیش پایش به عنوان مشاور مدیریت طرح و از شرکت آب و خاک پارس به عنوان شرکت مجری و سرمایه گذار دعوت به عمل آمد و مقرر شد هماهنگی های بعدی با شرکت های مذکور به عمل آید.
 • د : مشارکت در طرح های آبخیزداری و اشتغال زایی بخش کشاورزی در استان اصفهان
 • ه : انجام فعالیت در خصوص مدیریت حوضه آبخیز کرخه و پایلوت سازی برای آن.
 • و : شرکت آب و خاک پارس و شرکت سبز اندیش پایش شرح خدمات و وظایف هر کدام و MC  را مشخص نمایند .
 • ز :  در طرح کرخه چند پروژه مالکیت دار بدون چالش معرفی شود که بر اساس فرمت ستاد آب معاونت  فنآوری ریاست جمهوری تنظیم و آماده برای عقد قرارداد گردد.
 • ح : مدل سازی نخلستان چاه  عروس - طرح های آبخیزداری حسین‌آباد و  آبخوان کاشان به عنوان پایلوت در نظر گرفته بشود.
 • ط :بحث و تبادل نظر  در خصوص مدیریت جامع حوزه کرخه ادامه تا حصول نتیجه .
 • ی : تهیه طرح های اقتصادی و اشتغالزا در رابطه با مدیریت جامع حوضه آبخیز کرخه انجام بشود.

فعالیت های انجام شده با ستاد فناوری:

 • 1 در رابطه با طرح های ستاد فناوری ریاست جمهوری تا کنون دو طرح به مرحله قرارداد رسیده اند که شامل :
 • 1-1- طرح کشت نخیلات در سطح 5 هکتار در حسین آباد کاشان
 • 1-2- طرح کشت بادام در سطح 5 هکتار در استان اصفهان
 • 2 برنامه ریزی مدیریت مطالعاتی و اجرایی حوضه آبخیز دریان در شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی با مشارکت بخش خصوصی
 • 3 - هماهنگی با شرکت دانش بنیان (شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات) برای احداث گلخانه هوشمند در مزرعه حسین آباد کاشان
 • 4 طرح کشت گل محمدی دیم در استان لرستان با مشارکت ستاد فناوری
 • 5 - برنامه ریزی برای کاشت درختان،  با هدف تولید چوب در حسین آبادکاشان
 • 6 در رابطه با طرح های ستاد فناوری ریاست جمهوری که جهت تصویب به ستاد تقدیم شده است ،  شامل 5 طرح برای انجام در حوضه کرخه تهیه شده است:
 • 6-1- طرح کشت درخت انجیر دیم در سطح 10 هکتار
 • 6-2- طرح کشت انگور دیم در سطح 6 هکتار
 • 6-3- طرح کشت با دام دیم در سطح 20 هکتار
 • 6-4- طرح کشت زعفران دیم در سطح 6 هکتار
 • 6-5- طرح کشت گل محمدی دیم در سطح 10 هکتار

           والسلام              

دبیرخانه کارگروه آبخیزداری