معرفی کارگروه اقتصادی

2/12 9
خلاصه

کارگروه اقتصادی از زیرشاخه های کانون جهادگران جهادسازندگی است. این کارگروه متشکل از افراد خبره وصاحب نظر و جهادسازندگی و جهادکشاورزی است.  

کارگروه اقتصادی کانون جهادگران جهاد سازندگی

 معرفی :

کارگروه اقتصادی از زیرشاخه های کانون جهادگران جهادسازندگی است. این کارگروه متشکل از افراد خبره وصاحب نظر و جهادسازندگی و جهادکشاورزی است.  

  شروع فعالیت :

کارگروه اقتصادی از  روز یکشنبه 27/08/1397 فعالیت خودرا آغازکرده و تاکنون بیست و دو(22) جلسه برگزارشده است.      

هدف اصلی :

هدف اصلی از تشکیل این کارگروه اقتصادی، بهره‌مندی از نظرات و دیدگاه‌های اعضا برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی، هم افزایی وپشتیبانی از شرکت‌هاونهادهای اقتصادی کارآفرینان جهادگراست. دراین راستابابهره گیری از توانمندی نیروهای بازنشسته و کمک پویای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موجود مدیریت جهادی بازآفرینی می شودو توسعه بنگاه اقتصادی تشکیل شده توسط جهادگران درسطح کشور، کمک به افزایش درآمد بنگاه‌ها، جذب و به‌کارگیری نیروهای جدید بازنشسته، جلوگیری از ضرر و زیان و ورشکستگی فعالان اقتصادی و. پیگیری می شود.

محورهای فعالیت :

1.تدوین و تولید دانش و ادبیات کسب و کار اسلامی در شرایط فعلی کشور.

2.تولید و ترویج دانش بنگاه‌داری .

3.ایجاد ساختار پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی تشکیل شده توسط جهادگران .

4.ایجادبانک اطلاعات بنگاه های اقتصادی کارآفرینان جهادگر.

5.مدیریت و ارزیابی بازارهای هدف .

6. بهره گیری از ظرفیت‌های منابع نیروی انسانی و امکانات و ساختارهای موجود .

7. اصلاح دید و نگاه به امور اقتصادی نسبت به خود و سایر نیروهای جهاد .

8. تشکیل شرکت‌ها و هسته‌های کارشناسی متناسب با نیاز.    

 برجسته ترین فعالیت های انجام گرفته تاکنون :

1. فراهم آمدن فرصت برای 23 شرکت از مجموعه بالغ بربیش ازدویست شرکت شناسایی شده تاکنون برای معرفی خود و آشنایی با فعالیت ها، فرصت و تهدید، قوت و ضعف آن ها، بررسی راهکار و همکاری مشترک.

2. فعال کردن طرح بازارکشاورزی برای اجرای برنامه تولید تا مصرف.

3. پیگیری طرح پیشنهادی بازار انرژی خورشیدی از سوی شرکت آینده سازان سیاره سبز.

4. گردآوری اطلاعات بیش از دویست شرکت کارآفرینان جهادگر.

5. تهیه طرح ایجاد هدلینگ خدمات کشاورزی با عنوان « شرکت تعاونی تامین نیاز فعالان اقتصادی جهادگر»

6.  برنامه ریزی برای ایجادبانک اطلاعات فعالان حقیقی وحقوقی جهادگر(در دست اقدام)

7. بازدید از چندشرکت و آشنایی حضوری باامکانات و فعالیت های آن ها.

  غلامرضا کریمی نژاد

دبیر کارگروه اقتصادی کانون جهادگران